Wij kregen van een ouder van één van onze leden de vraag waarom gedeeltes van de videolessen van hun dochter, gelijk waren aan de weken daarvoor.
Omdat wij zo vertrouwd zijn met de opbouw van onze danslessen & de manier waarop we lesgeven, hebben we ons niet gerealiseerd dat dit misschien gek kan overkomen. We hebben dit eerder ook niet uitgebreid uitgelegd. Daarom bij deze een aparte blog over onze videolessen: hoe werkt dat eigenlijk & hoe pakken we dat nu aan?

Inhoud
Ons uitgangspunt met de videolessen is om de reguliere lessen zo goed mogelijk te benaderen.
In de reguliere lessen werken de meeste docenten van vakantie tot vakantie met dezelfde opwarming, technische oefeningen & cooling down.
Een groot gedeelte van de les bevat dus meerdere weken dezelfde lesstof. Soms worden de technische oefeningen iets aangepast gedurende de lesweken in niveau of lengte. Vaak wordt er in de les verder gewerkt aan de choreografie waarbij deze wordt herhaald & uitgebreid.
Herhaling van de lesstof is heel belangrijk om grip te krijgen op de lesstof. Als leden de stof langer aangeboden krijgen, maken ze deze meer eigen, leren ze de passen uit hun hoofd & kan er aan techniek gewerkt worden. Zo ontwikkelen de leden zich als danser.

Lesstof die meerdere weken gebruikt wordt is dus niet nieuw, maar werkt in de praktijk altijd op deze manier.
We hebben gevraagd of de docenten bij het maken van de filmpjes in gedachten willen houden wat zij normaliter ook zouden aanpassen in een volgende lesweek. Daarnaast spreken docenten een nieuw begin & einde van de les in, om dit zo persoonlijk mogelijk te houden.

Filmen, monteren, uploaden & versturen
Het voorbereiden, opnemen, monteren & versturen van alle filmpjes kost heel veel tijd. Docenten zijn op dit moment langer bezig met filmen & monteren dan zij normaal les zouden geven aan de leden. We zijn heel blij dat ze deze moeite voor ons & de leden willen doen en we zo een alternatief kunnen bieden.
We hebben er daarom voor gekozen om onze docenten waar mogelijk tegemoet te komen. Ze hoeven daarom eerder opgenomen materiaal niet nogmaals op te nemen; de lesstof is immers precies hetzelfde. We gebruiken daarom bepaalde fragmenten meerdere keren.
We kunnen ons voorstellen dat dit een beetje gek over komt als je mee kijkt, omdat je dus de docent ook hetzelfde hoort zeggen. Dit is in een gewone les natuurlijk nooit zo, maar op film is dit helaas anders.

Lengte
De video’s duren ca. 25-30 minuten. Dit is korter dan de reguliere les in de studio. Dit komt mede, omdat we bij fysieke lessen uiteraard vaak een oefening of dans herhalen, en n.a.v. vragen of opmerkingen extra aanwijzingen geven. Bij de videoles is deze mogelijkheid er niet waardoor dezelfde lesstof minder tijd beslaat.
Uiteraard kan je zelf de video terugspoelen en nogmaals doornemen & de les zo vaak volgen als je wil. Dat is dan weer het voordeel van online lessen! Daarnaast kan je via de whats-app groepen of per e-mail vragen stellen. Onze docenten staan voor jullie klaar!

Niks is zo fijn & goed als een fysieke dansles
Natuurlijk kan een videoles nooit een fysieke les in de studio vervangen, en heeft een videoles beperkingen. Docenten kunnen bijvoorbeeld geen feedback geven, en leden kunnen geen vragen stellen. Er kan niet gericht op het niveau van de leden les gegeven worden of bij moeilijke stukken even extra een gedeelte van de lesstof herhaald worden.
We zien dit daarom als een tijdelijke oplossing om zo de leerlingen toch een alternatief te kunnen bieden & de studio door deze moeilijke tijd heen te loodsen. We zijn jullie, als trouwe leden die ook onze videolessen blijven volgen, heel dankbaar voor de steun.

We hopen dat onze uitleg iets meer inzicht heeft kunnen geven in de manier van lesgeven & onze videolessen.