Maatregelen
Tijdens seizoen 2020-2021 hanteren wij corona-maatregelen binnen de dansstudio.
Deze maatregelen zijn goed door te voeren, en als wij hier allemaal rekening mee houden hebben wij er alle vertrouwen in dat dit goed komt.

Wij werken dit seizoen met een corona-protocol waarin duidelijk vermeld staat hoe wij onze lessen organiseren volgens de huidige richtlijnen. Het volledige corona-protocol vind je hier: Corona-protocol.

Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen die wij hanteren in seizoen 20-21.

  • Kleedkamers, keuken & toiletten zijn niet toegankelijk (alleen indien nood).
  • Deelnemers moeten bekend zijn bij kantoor; meld je dus van tevoren aan als je een proefles wil volgen.
  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten.
  • Blijf thuis als je ouder bent dan 12 jaar & in thuis quarantaine moet i.v.m. reizen uit risicogebied (het reisadvies van het ministerie van BZ is hierin leidend) Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland)
  • Algemene hygiëneregels & 1,5 meter regel zijn van kracht rondom de lessen.

Aankomst & aanwezigheid
Kom kort (ca. 2 min.) voor de les aan op de locatie. Kleed je thuis om & ga thuis naar het toilet.
Neem een eigen fles water mee.
Je mag pas naar binnen als de vorige groep vertrokken is (i.v.m. max. 30 personen per gebouw). Hou hier dus rekening mee bij slecht of koud weer.
Ouders/begeleiders hebben geen toegang tot de studio.
– Indien noodzakelijk is het op uitzondering mogelijk om aanwezig te zijn; dit dient van tevoren bij kantoor te zijn aangevraagd.
– Mocht contact met ouders/verzorgers nodig zijn, dan zullen wij contact opnemen op het ons bekende 06-nummer.

Tijdens de les
Cursisten van de dansles t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tijdens de les. Kinderen hoeven daarnaast ook geen afstand te houden tot anderen volwassenen. Wel worden de cursisten aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de cursisten.

Cursisten vanaf 18 jaar en ouder houden de 1,5 meter afstand waar mogelijk in tact tijdens de dansles. De 1,5 meter afstand mag tijdelijk losgelaten worden ten behoeve van het repeteren van een choreografie.
Let op: rondom de les is 1,5 meter afstand houden verplicht!

Locaties
Op onze locaties hanteren we aanvullende hygiënemaatregelen, waaronder de aanwezigheid van desinfectiemiddel en de mogelijkheid om handen te wassen.
De materialen, oppervlaktes en toiletten in de studio’s worden meerdere malen per dag schoongemaakt.
Matjes mogen alleen gebruikt worden in combinatie met eigen grote handdoek die de mat helemaal bedekt.
Ramen/deuren in de lesruimte staan op ventilatiestand en onze studio’s zijn voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Daarnaast hebben we voor onze studio’s een luchtreiniger aangeschaft, die pollen, virussen en bacteriën uit de lucht haalt.

Groepsgrootte
Bij volwassenen hanteren wij voor de veiligheid kleinere groepen in seizoen 20/21. Maximum aantal is 14 leden per les.
Bij onze shape lessen hanteren we een maximum van 9 leden per les (in de Middenstraat).

Inschrijving & lessen
Wij zijn ons ervan bewust dat de inschrijving op een dansles voor seizoen 2020-2021 plaatsvindt in onzekere tijden als gevolg van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te beperken.
Het corona-virus overviel ons allemaal in maart maar voor het nieuwe seizoen hebben we goed kunnen nadenken over de manier waarop we hier mee om zullen gaan in de toekomst, mocht dit nodig zijn. Wij leggen daarom graag uit wat onze handelwijze m.b.t. het coronavirus komend seizoen zal zijn.

Verlengd cursusjaar
Het cursusjaar 2020-2021 voor alle cursisten met een dans-abonnement loopt van september 2020 t/m augustus 2021. Indien het door overmacht, zoals een gedwongen sluiting vanuit de overheid, niet mogelijk is om lessen te laten plaatsvinden zullen wij de lessen inhalen in lesvrije weken gedurende het cursusjaar.
Als het niet mogelijk is om de gemiste lessen in een overmachtssituatie fysiek in te halen gedurende het cursusjaar, zal het lesgeld naar rato worden gerestitueerd.
We zullen dus zonder toestemming geen gebruik maken van alternatieve oplossingen met videolessen of livestreams voor de danslessen. Is het niet mogelijk om de les fysiek aan te bieden, dan krijgen de leden het geld terug van de gemiste lessen.

Shape aanbod
Binnen het shape aanbod is het mogelijk dat wij gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de lessen zullen aanbieden in alternatieve vorm, waaronder het aanbieden van videolessen middels een livestream of youtube.

Bovenstaande afspraken staan opgenomen in de algemene voorwaarden voor seizoen 2020-2021.
Met deze afspraken hopen we jullie enige zekerheid en duidelijkheid te geven zodat we samen vol vertrouwen het nieuwe seizoen in kunnen gaan. 

Heb je vragen of wil je meer informatie, dan horen we het graag.
Meer informatie over de maatregelen van de overheid m.b.t. tot dansscholen vind je hier.
Wij zullen uiteraard onze richtlijnen blijven aanpassen aan de laatste wetgeving.