Bij elke les voor leden tot 12 jaar zal extra begeleiding aanwezig zijn om te zorgen dat alles volgens richtlijnen verloopt.
Hij of zij is ook contactpersoon voor vragen, calamiteiten en overige zaken. Bij de lessen vanaf 12 jaar & volwassenen zal de docent hier op toezien.

Voor de dansles:

 • Kleed je thuis om en was goed je handen voordat je naar de les komt. Omkleden op de buitenlocatie is niet toegestaan.
 • Trek kleding aan die vies mag worden. Hou rekening met de buitentemperatuur tijdens je les, neem zo nodig extra kleding mee of trek laagjes aan.
 • Leden vanaf 8 jaar: neem je eigen fles water mee en zorg dat deze gevuld is. Er zijn alleen hele korte drinkpauzes tijdens de lessen boven de 8 jaar. 
 • Ga thuis naar de WC. Leden kunnen GEEN gebruik van maken van het toilet (tenzij noodzakelijk in lessen onder de 12 jaar. Leden in lessen van 12 jaar of ouder moeten naar huis als ze toch naar het toilet moeten).
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar de buitenlocatie als dit niet noodzakelijk is
 • In verband met veiligheid mag je alleen deelnemen in je eigen les. Er mogen helaas geen proeflessers meedoen.

Wanneer mag je niet naar de les komen
Je blijft thuis wanneer: 

 • Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last hebt blijf je thuis;
 • Iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de dansles gaan; 
 • Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen;

Algemene hygiëneregels: 

 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je naar de dansstudio vertrekt thuis naar het toilet
 • Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep
 • Vermijd het aanraken van je gezicht

Vervoer en aankomst:

 • Kom maximaal vijf minuten voor aankomst van de les aan bij de buitenlocatie. Pas twee minuten van tevoren worden de leerlingen opgehaald om naar de buiten danszaal te gaan. 
 • Fietsen & auto’s worden neergezet op de aangewezen parkeerplekken. Zorg hierbij voor voldoende ruimte tussen de auto’s & fietsen, zoals aangegeven. 
 • Indien leerlingen niet zelfstandig naar het terrein mogen komen, mogen zij maximaal door 1 ouder gebracht worden.
 • Leden (met eventueel begeleidende ouder) wachten op de daarvoor bestemde wachtplek. 
 • Bij de ingang van de buiten danszaal worden de leden opgevangen door de docent. 
 • Ouders mogen niet blijven kijken bij de les. Je mag wel wachten bij de parkeerplaats of bij je fiets. Als ouders toch blijven kijken, dan moet de leerling helaas weer mee naar huis & kan hij/zij niet deelnemen aan de les.
 • Voor noodgevallen zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers op het ons bekende 06-nummer.

Tijdens de dansles 

 • Bij de ingang van de buiten danszaal worden de leden opgevangen door de docent. 
 • Aan de rand van het dansveld staan markeringen aangegeven waar eventuele jassen en/of andere bezittingen geplaatst kunnen worden. 
 • De leerlingen tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden. Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
 • De jongste leerlingen tot en met 12 jaar plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van de dansvloer met enige afstand ertussen.
 • De dansers van 13 jaar en ouder krijgen een vak op de dansvloer toegewezen en nemen plaats in het midden van dat vak. 
 • De oudere dansers van 13+ jaar plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van hun eigen vak. 
 • De lessen worden zo aangepast dat leden van 13+ jaar niet tot nauwelijks uit hun dansvlak komen.

Vertrek leerlingen 

 • Na de les verzamelen de leden direct hun eigendommen.
 • De docent controleert of de doorgang vrij is.
 • De docent laat de leden 1 voor 1 vertrekken vanaf de uitgang.
 • De leden verlaten direct het terrein.
 • Ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig naar de les kunnen komen wachten in een rij met anderhalve meter afstand buiten het terrein op hun kind.
 • Op het terrein staat aangegeven waar ouders kunnen wachten en wat de aankomst & vertrek-rij is.