Voor de dansles:

 • Kleed je thuis om en was goed je handen voordat je naar de les komt. Omkleden op de leslocatie is niet toegestaan.
 • Neem je eigen fles water mee en zorg dat deze gevuld is. 
 • Ga thuis naar de WC. Leden kunnen GEEN gebruik van maken van het toilet (tenzij noodzakelijk)
 • In verband met eventueel contactonderzoek moet elke deelnemer bekend zijn bij de studio. Meld je dus van tevoren aan via info@dansstudiovanharten.nl of 0294-432835.

Wanneer mag je niet naar de les komen
Je blijft thuis wanneer: 

 • Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last hebt blijf je thuis;
 • Iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de dansles gaan; 
 • Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen;

Algemene hygiëneregels: 

 • Houd buiten de dansles 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je naar de dansstudio vertrekt thuis naar het toilet
 • Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep
 • Vermijd het aanraken van je gezicht

Vervoer en aankomst:

 • Kom maximaal vijf minuten voor aankomst van de les aan bij de leslocatie. Vlak voor de les worden de cursisten opgehaald om naar de danszaal te gaan.
 • Indien cursisten niet zelfstandig naar het terrein mogen komen, mogen zij maximaal door 1 ouder gebracht worden.
 • Cursisten (met eventueel begeleidende ouder) wachten op de daarvoor bestemde wachtplek. 
 • Ouder/begeleider wacht tijdens de les buiten het gebouw.
 • Indien noodzakelijk mogen ouders aanwezig zijn in de dansstudio, op de daarvoor bestemde wachtplek. 
 • Voor noodgevallen zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers op het ons bekende 06-nummer.

Tijdens de dansles 

 • Bij de ingang van de buiten danszaal worden de leden opgevangen door de docent. 
 • Voor aanvang van de les vraagt de docent of je last hebt van ziekteverschijnselen.
 • Cursisten van de dansles hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens de les. Wel worden de cursisten aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de cursisten.

Vertrek leerlingen 

 • Na de les verzamelen de cursisten direct hun eigendommen.
 • De docent begeleidt de cursisten naar de uitgang. 
  • Indien ook ouders/verzorgers aanwezig zijn, vertrekken deze eerst 1 voor 1 samen met hun kind.
 • De cursisten verlaten direct het terrein.
Protocol

Ons volledige corona protocol vind je hier: Corona-protocol