Toestemmingsformulier AVG

    Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal haar/hem & het delen van deze beelden op internet, social media voor reclame- en informatieve doeleinden gedurende seizoen 21/22:

    * verplicht veld
    ** let op: wij kunnen geen rekening houden met specifieke wensen over beeldmateriaal