Toestemming gebruik beeldmateriaal
Indien de cursist of ouders/verzorgers tijdens inschrijving akkoord gaan met het gebruik van beeldmateriaal dan gelden onderstaande voorwaarden:
Dansstudio Van Harten gaat zorgvuldig om met eventueel gemaakt beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s of video’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Bij toestemming mogen foto’s en video’s door Dansstudio van Harten gebruikt worden voor de website van de dansstudio, beveiligde what’s app-groepen van de eigen lessen, digitale nieuwsbrief, drukwerk en de social-media accounts. Als wij foto’s of video’s voor een ander doel gebruiken, nemen wij contact met u op.

Wij hopen dat u uw toestemming wilt geven via de inschrijving van uw zoon of dochter.