Met onze danseducatie aanbod voor basis- en middelbaar onderwijs richten wij ons op meerdere doelen. Bij elke activiteit is het mogelijk om als opdrachtgever de focus te bepalen zodat wij de lesinhoud hierop aan kunnen passen.

Kwaliteit & positiviteit
Binnen een dansactiviteit voor primair- of secundair onderwijs ligt onze focus op kwaliteit en positiviteit. Wij hebben als doel om de deelnemers allereerst plezier en ontspanning te laten beleven. Dit proberen we te bereiken door de cursisten zoveel mogelijk positief te stimuleren. De dansles- of workshop zal dan een veilige omgeving vormen, waarin de deelnemer zich zeker voelt en de ontwikkeling van de cursist meer ruimte krijgt.

Onderstaande doelen krijgen hierdoor meer ruimte:

Lichamelijke gezondheid
Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Meer bewegen heeft positieve effecten op je uithoudingsvermogen, energie en fitheid in het dagelijkse leven. Door meer te bewegen krijgen mensen sterkere botten en spieren, blijft men op een gezond gewicht, verbetert het coördinatievermogen en heeft een persoon minder kans op het ontwikkelen van ziektes.

Cultuureducatie
De dans als kunstdiscipline is veelzijdig en heeft een rijke geschiedenis. Door middel van onze workshops besteden we aandacht aan de dansgeschiedenis, de verschillende dansvormen en ontwikkeling van dans als kunstdiscipline.

Creatieve vaardigheden
Door zelf te dansen, ontwikkel je een bewustwording voor je lichaam en de bewegingsmogelijkheden. We spreken het creatieve vermogen aan door improvisatie technieken te gebruiken en de vrijheid te geven om zelf een choreografie te creëren. Hierbij kan gewerkt worden met een bepaalde focus zoals sociale of individuele ontwikkeling, of het werken in een bepaald thema.

Sociale vaardigheden
Een dansactiviteit is een mooie manier om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Er is ruimte om leeftijdsgenoten te leren kennen & samen te werken. In een les kunnen onderwerpen als respect, vrijheid, eigenheid en originaliteit regelmatig aan bod komen. Op deze manier dragen de danslessen bij aan de sociale en psychische ontwikkeling van een deelnemer.

Geestelijke gezondheid
Bewegen zorgt ook voor ontspanning en een goede geestelijke gezondheid. Door bewegen maakt men verschillende hormonen aan waaronder endorfine, een hormoon die sombere gevoelens te lijf gaat. Dans is daarbij een ideale manier om je te kunnen uiten en te kunnen ontspannen. Het vermindert stress en depressieve gevoelens, en door de toename van hormonen zal men beter slapen en zich beter kunnen concentreren.
Dansen heeft daarnaast vele andere positieve effecten. Tijdens de danslessen wordt er aandacht besteed aan de motorische en conditionele ontwikkeling. Dit heeft niet alleen een fysieke waarde maar kan ook bijdrage aan het vergroten van zelfvertrouwen. Door met je lichaam bezig te zijn ontdek je wat je fysieke en persoonlijke mogelijkheden zijn, waarbij er meer vertrouwen ontstaat in het eigen lichaam en wezen. Dit is zeker bij kinderen en jongeren van groot belang.

Kinderen en jongeren

Uit diverse studies blijkt dat het belang van bewegen en/of dansen voor kinderen heel groot is. Alle bovenstaande effecten zijn met grote mate ook terug te vinden bij kinderen en jongeren. Door dans aan te bieden op school, en bijvoorbeeld ook in de kinderopvang, blijkt daarnaast dat de kinderen een minder grote kans hebben op bewegingsarmoede en ook buiten de school in hun vrije tijd meer gaan bewegen. Daarnaast blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd genoeg bewegen, dit op latere leeftijd ook meer zullen blijven doen.