In seizoen 2022-2023 zal de selectie-afdeling bestaan uit allround talentenklassen & afzonderlijke urban, show en jazz- klassen voor jongeren vanaf 10 jaar. De focus binnen de selectie klassen is ontwikkeling en praktijkervaring opdoen d.m.v. optredens, wedstrijden en andere activiteiten en het verder ontwikkelen van hun technische, creatieve en artistieke kwaliteiten. 

Talentenklassen 7+
We vinden het belangrijk dat dansers kennismaken met verschillende dansstijlen zodat zij zich veelzijdig kunnen ontwikkelen. Binnen de talentenklassen streven wij daarom naar een allround ontwikkeling, waarbij aandacht is voor zowel urban-stijlen (streetdance/hiphop) als technische dansvormen zoals jazz en show.

Selectieklassen 10 t/m 17 jaar
Na kennismaking met de mogelijkheden binnen dans, kunnen leerlingen vanaf 10 jaar t/m 18 jaar kiezen in welke dansstijl ze zich willen specialiseren. Voor deze leeftijd hebben wij afzonderlijke selectie klassen urban, jazz en show. Als een leerling interesse heeft in meerdere stromingen, dan kunnen de selectie klassen ook gecombineerd worden. We bieden binnen de leeftijdscategorie drie verschillende selectie klassen aan:

  • Urban (mix van alle urban dansvormen zoals hiphop, streetdance & dancehall)
  • Jazz (mix van alle jazz stijlen: van modern jazz tot musicaldans)
  • Show (mix van jazz/streetdance waarbij de focus ligt op de jazz technieken)

Niveau & leeftijd
Na de audities wordt bepaald uit hoeveel klassen de selectie bestaat. Als we meerdere selectie klassen per stijl hebben zullen deze onderverdeeld worden in de categorieën: kids/juniors/teens. 

Individuele leerlingen kunnen zich het beste ontwikkelen in een groep van gelijkmatig niveau. Om deze reden wordt de leerling na een auditie ingedeeld bij de selectiegroep van zijn of haar niveau, en zal leeftijd niet langer leidend zijn.

Inhoud & trainingen
De basis van de trainingen bestaat uit de wekelijkse selectietraining, waarbij aandacht is voor technische ontwikkeling waaronder het ontwikkelen van conditie, kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie. Daarnaast wordt er in de training veel aandacht besteedt aan het aanleren van choreografieën. Het creëren van uitstraling en het overbrengen van energie zullen belangrijke elementen zijn binnen de trainingen. Dit wordt in de praktijk gebracht middels deelname aan diverse optredens en wedstrijden. 

Naast de selectietraining volgt de selectie-leerling een verplichte extra les naar keuze, dit kan een reguliere les zijn met 25% korting op het lesgeld of een extra selectie les met 10% korting op het lesgeld. 

Optredens, wedstrijden en overige activiteiten
We streven naar deelname aan minimaal 8 activiteiten of optredens. De activiteiten kunnen per selectieklas een verschillende invulling hebben. 

  • De urban selectie klassen zullen zich gedurende het seizoen meer richten op wedstrijden en promotie optredens. 
  • De Show- en Jazz selectie klassen richten zich op wedstrijden maar zullen komend seizoen ook de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen in een productie of een ander groter optreden, om nog meer podiumervaring op te doen.
  • De talentenklassen zullen zich vooral focussen op zoveel mogelijk optredens en zullen ook deelnemen aan een wedstrijd gedurende het seizoen. 

Ondergaand een voorbeeld van hoe de invulling van de activiteiten er per selectieklas uit kunnen komen te zien:

  • Urban selectie klassen: wintershow, eindshow, minstens 4 wedstrijden en overige optredens. 
  • Jazz/Show selectie klassen: wintershow, eindshow, minstens 3 wedstrijden, een maakproject en/of extra groot optreden, overige optredens. 
  • Talentenklassen: wintershow, eindshow, minstens 1 wedstrijd en overige optredens. 

Deelname & auditie

Aspirant-leden kunnen auditie doen voor één van onze selectie klassen. De eerstvolgende audities vinden plaats in de lesweek van 19 t/m 24 september.
Leerlingen die auditie willen doen geven zich op via info@dansstudiovanharten.nl.

De audities bestaan uit het volgen van een nagebootste reguliere les waarbij de nadruk ligt op het aanleren van een choreografie. Het woord auditie klinkt misschien spannend, maar dat is het helemaal niet. De auditie lijkt niet op een auditie uit een film; je danst lekker samen met alle andere auditanten en leert de choreografie aan van een vaste docent. Je mag altijd vragen stellen & er is tijd genoeg om de choreografie aan te leren. Aan het einde van de auditie dans je de choreografie nog in een wat kleiner groepje zodat je lekker de ruimte hebt om te laten zien dat jij dansen écht leuk vindt! Ook is er geen enge jury aanwezig maar misschien wel een extra docent die wat aantekeningen maakt. We proberen alle leerlingen die deelnemen op hun gemak te stellen zodat het een leuke & gezellige ervaring wordt voor iedereen!
In de week na de audities krijg je een persoonlijke e-mail met feedback. Dit is altijd positieve feedback omdat we leerlingen willen blijven stimuleren om te ontwikkelen als danser(es)!

Na een positieve auditie ben je toegelaten tot een selectieklas. Dansstudio Van Harten gaat ervan uit dat hij/zij weet wat er van hem/haar verwacht wordt en rekent op deelname na een positieve auditie. Dit betekent dat de dansstudio verwacht dat de leerling gemotiveerd is, respect toont voor de docenten & aanwezig is tijdens de lessen en optredens.

Na de audities wordt bepaald uit hoeveel klassen de selectie bestaat. Individuele leerlingen kunnen zich het beste ontwikkelen in een groep van gelijkmatig niveau. Om deze reden wordt de leerling na een auditie ingedeeld bij de selectiegroep van zijn of haar niveau, en zal leeftijd alleen, niet langer leidend zijn. 

Let op: eerdere deelname aan de selectie-afdeling geeft geen garantie voor het volgende seizoen. Heeft de leerling al eens in de selectie gedanst, dan wil dit niet zeggen dat hij of zij automatisch volgend seizoen weer voor de selectie wordt geselecteerd.

Planning & aanwezigheid

Het lesrooster voor de selectie klassen wordt voor aanvang van de audities bekend gemaakt via de website van Dansstudio Van Harten. Dit rooster is onder voorbehoud en afhankelijk van de uitslag van de audities. De indeling van de klassen wordt bepaald na de audities, waarbij niveau van de aspirant-leden leidend is. Hier worden ouders en leerlingen zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.

Van de dansers wordt verwacht dat zij bij alle trainingen en evenementen (wedstrijden & optredens) aanwezig zijn. Afmelden is (met geldige reden) mogelijk bij de docent. In overleg wordt bepaald welke maatregelen bij afwezigheid getroffen worden.

Lesgeld & overige kosten

Hier kun je het cursusgeld terugvinden van het seizoen 2020-2021: Weesp, Bussum , Maarssen. Naast de selectietraining volgt de selectie-leerling een verplichte extra les naar keuze, dit kan een reguliere les zijn met 25% korting op het lesgeld of een extra selectie les met 10% korting op het lesgeld. Op onze website kun je vanaf vrijdag 1 juli 2022 nieuwe informatie terugvinden over ons cursusgeld.

Daarnaast betalen alle leden van de selectie-afdeling eenmalig een eigen bijdrage van 35 euro per seizoen. Dit maakt het voor ons o.a. mogelijk om de selectieklassen deel te laten nemen aan meer wedstrijden en voor alle groepen kleding aan te schaffen.
Naast de wekelijkse trainingen is bij het lesgeld inbegrepen:
– selectie trui
– inschrijfgeld voor de wedstrijden
– kostuums & wedstrijdtenue
– selectie-uitje
– extra trainingen

Bij deelname moeten ouders/verzorgers rekening houden met extra kosten zoals reisgelden van en naar optredens & toegangskaartjes voor publiek tijdens wedstrijden.

Kostuums

Een wedstrijdtenue wordt door de docent in overleg met de groep bepaald. De kosten voor het wedstrijdtenue worden door de dansstudio betaald en zijn daarmee eigendom van Dansstudio Van Harten.

Het is verplicht om zwarte schoenen te dragen tijdens wedstrijden/binnen optredens. Voor optredens buiten geldt dat eigen schoenen voor buiten mogen worden gekozen. 

Clips van selectieteams:

Urban
Urban
Jazz
Show