Lichamelijke gezondheid

Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Meer bewegen heeft positieve effecten op je
uithoudingsvermogen, energie en fitheid in het dagelijkse leven. Door meer te bewegen krijgen mensen
sterkere botten en spieren, blijft men op een gezond gewicht, verbetert het coördinatievermogen en heeft
een persoon minder kans op het ontwikkelen van ziektes.

Geestelijke gezondheid

Bewegen zorgt ook voor ontspanning en een goede geestelijke gezondheid. Door bewegen maakt men
daarnaast verschillende hormonen aan waaronder endorfine, een hormoon die sombere gevoelens te lijf
gaat. Dans is daarbij een ideale manier om je te kunnen uiten en te kunnen ontspannen. Het vermindert
stress en depressieve gevoelens, en door de toename van hormonen zal men beter slapen en zich beter
kunnen concentreren.

Dansen heeft daarnaast vele andere positieve effecten. Tijdens de danslessen wordt er aandacht besteed
aan de motorische en conditionele ontwikkeling. Dit heeft niet alleen een fysieke waarde maar kan ook
bijdrage aan het vergroten van zelfvertrouwen. Door met je lichaam bezig te zijn ontdek je wat je fysieke en
persoonlijke mogelijkheden zijn, waarbij er meer vertrouwen ontstaat in het eigen lichaam en wezen. Dit is
zeker bij kinderen en jongeren van groot belang.

Kinderen en Jongeren

Uit diverse studies blijkt dat het belang van bewegen en/of dansen voor kinderen heel groot is. Alle
bovenstaande effecten zijn met grote mate ook terug te vinden bij kinderen en jongeren. Door dans aan
te bieden op school, en bijvoorbeeld ook in de kinderopvang, blijkt daarnaast dat de kinderen een minder
grote kans hebben op bewegingsarmoede en ook buiten de school in hun vrije tijd meer gaan bewegen.
Daarnaast blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd genoeg bewegen, dit op latere leeftijd ook meer zullen
blijven doen.

Sociale effecten

Binnen de dansles hebben wij als doel om de kinderen allereerst plezier en ontspanning te laten beleven.
Dit proberen we te bereiken door de kinderen zoveel mogelijk positief te stimuleren. De dansles zal dan een
veilige omgeving vormen, waarin het kind zich zeker voelt en de ontwikkeling van het kind meer ruimte krijgt.
De dansles is daarnaast een mooie manier om andere kinderen/jongeren te leren kennen en er is ruimte
voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In de les komen onderwerpen als respect, vrijheid,
eigenheid en originaliteit regelmatig aan bod. Op deze manier dragen de danslessen dus ook bij aan de
sociale en psychische ontwikkeling van het kind.

Positieve effecten kort samengevat:

– meer uithoudingsvermogen, energie & fitheid
– meer ontspanning & goede geestelijke gezondheid
– verminderen van stress en depressieve gevoelens
– verbetering van het concentratie- en coördinatievermogen
– bewegen op school = meer bewegen in de vrije tijd
– sterkere botten en spieren & gezond gewicht
– vergroten van het zelfvertrouwen
– ontwikkelen van sociale vaardigheden