Privacyverklaring 

Dansstudio Van Harten

dd 17-06-2022

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Aan de bovenstaande datum kun je zien wanneer de verklaring is gewijzigd. 

1 Bedrijf

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Dansstudio Van Harten. Dansstudio Van Harten is een organisatie die zich richt op educatie. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Van Harten verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Van Harten, neem dan gerust contact op!

Dansstudio Van Harten VOF

IJsselmeerlaan 4 1382 JT Weesp
info@dansstudiovanharten.nl
IBAN: NL55 RBRB 0939 6663 67 

KVK: 64541665
BTWnr. NL855710974B01

Dansstudio Van Harten verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in Studiocloud (ons administratieprogramma):

 •         naam, achternaam
 •         adres
 •         geboortedatum
 •         e-mailadres
 •         telefoon
 •         mobiele telefoon
 •         bankrekeningnummer en naam rekeninghouder
 •         banknaam (bic)
 •         les(sen) die gevolgd word(t)(en)
 •         gebruikersnaam account
 •         handtekening
 •         geregistreerd als U-pas/jeugdcultuurfonds/jeugdsportfonds

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 •     Informatie over allergie, medicijnen en andere bijzonderheden, welke de dansles kunnen beïnvloeden ofwel noodzakelijk zijn voor Dansstudio Van Harten om de veiligheid van de leerling te kunnen waarborgen binnen de dansles.

2 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Dansstudio Van Harten. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven 

Van Harten stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op de informatievoorziening aan de ouders/cursisten. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Dansstudio Van Harten. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. De nieuwsbrief wordt verstuurd via MailChimp. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van dit bedrijf: https://mailchimp.com/legal/privacy.

2.2.  Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Dansstudio Van Harten via de website of per e-mail. Als je je aanmeldt via ons aanmeldformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je in te kunnen schrijven voor de lessen, evenals de benodigde informatie om de lessen te kunnen factureren, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (zie voor de volledige lijst met gegevens hierboven).

2.3  Analytics 

De website van Van Harten verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

2.4. Website en social media

Via de website word je soms doorverwezen naar andere pagina’s zoals Twitter, Instagram, Facebook & Youtube. Hier is foto- en beeldmateriaal te vinden dat wij gebruiken voor promotiedoeleinden. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “YouTube”-dienst. Dit gebeurd ook door Facebook, Instagram &Twitter. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren, de berichten & video’s vanaf alle social media & YouTube zullen dan echter niet worden weergegeven. Youtube & alle social media hebben zich aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stellen zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3. Ontvangers

De gegevens die Van Harten ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

3.1. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2. Gmail De e-mail van Dansstudio Van Harten wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

3.3. Webhosting De website en back-ups van de website worden gehost bij SoHosted. Gegevens die jij achterlaat op de website van Dansstudio Van Harten zijn op de servers van SoHosted opgeslagen.

3.4 Regiobank. De bank ontvangt bankrekeningnummers, gekoppeld aan namen om de financiële verwerking ten uitvoer te brengen

3.5 Mollie. Mollie is onze ideal partner, die online betalingen mogelijk maakt door middel van naam en bankrekeningnummer.

3.6 Studiocloud: Wij gebruiken het ledenadministratiesysteem Studiocloud waarin de gegevens van onze leden bewaard worden.

Met bovenstaande leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over het gebruik van de benodigde persoonsgegevens.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dansstudio Van Harten, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Gedetailleerde informatie is terug te vinden in ons privacybeleid. 

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dansstudiovanharten.nl.

4.2.  Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Dansstudio Van Harten via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

4.3 Foto en beeldmateriaal

Wij hebben tijdens de inschrijving je toestemming ontvangen om foto- en beeldmateriaal te maken en te verspreiden voor promotiedoeleinden. In ons privacybeleid kun je meer terugvinden over de bewaartermijn. Mocht je hier geen toestemming voor willen verlenen dan kun je een mail te sturen naar info@dansstudiovanharten.nl.

4.3. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens soms fysieke kopieën gemaakt voor bijvoorbeeld activiteiten die Dansstudio Van Harten organiseert. Deze kopieën worden na gebruik direct vernietigd. 

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Van Harten of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Van Harten. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Van Harten privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

6. Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Dansstudio Van Harten vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dansstudio Van Harten. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens

 1. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Van Harten. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Dansstudio Van Harten opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Dansstudio Van Harten al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dansstudio Van Harten vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Hier kunnen consequenties aan verbonden zijn sommige gegevens die Dansstudio Van Harten bewaard, noodzakelijk zijn om diensten aan jou te kunnen leveren. 

 1.   Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Dansstudio Van Harten niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1.   Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Dansstudio Van Harten jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via mailadres onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Dansstudio Van Harten verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dansstudio Van Harten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dansstudio Van Harten de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Dansstudio Van Harten met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.  Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dansstudio Van Harten dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dansstudio Van Harten te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@dansstudiovanharten.nl  of 06-42168910